Sign in

Redactie Rood
Pop-up redactie l maakt menselijke verhalen l is geïnteresseerd in verhalen over media & sekswerkers l komt graag in contact met sekswerkers
Image for post
Image for post
Beeld: Jan van Rijn. Tekst: Anna Weirath, Duke Guijt.

Sekswerkers hebben nog altijd veel last van stigma, maar Lex moet er niets van hebben. Met haar positieve verhalen probeert zij het gebruikelijke media-narratief aan te pakken, en negatieve vooroordelen over sekswerk beetje bij beetje de wereld uit te helpen. Als eigenaar van ‘de Stoute Vrouw’, het enige escortbedrijf van vrouwen voor vrouwen in Nederland, heeft zij dan ook een uniek perspectief op haar werkveld.

Dat escortbedrijf zette ze op omdat zoiets al wel bestaat voor heteromannen en vrouwen, maar niet voor vrouwenliefhebbers als haarzelf. “Ik hou heel veel van seks, en ik hou heel veel van vrouwen. Ik dacht ‘goh, er moeten toch meerdere vrouwen zijn zoals ik?’ Maar hoe ga je daar dan mee om? Hoe vind je ze? Elke keer naar de kroeg? Terwijl je misschien nog niet eens zo zeker weet of je lesbisch bent of niet. Voor vrouwen is het soms veel moeilijker om intimiteit ‘zomaar’ even ergens te vinden. Mannen zijn daar veel makkelijker in: die stappen in de kroeg gewoon op mensen af. …


Image for post
Image for post
Emma

Tekst & beeld: Hendrina de Graaf

Bij de Kamer van Koophandel staat ze ingeschreven als verpleegkundige. Op verjaardagen vertelt ze dat ze in de wijkverpleging zit. In haar echte werk heet ze anders en is ze jonger. Emma* (56), werkt als seksassistent bij mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Een blik in de wereld van de prostitutie.

In de kamer van het Prostitutie Informatie Centrum in Amsterdam is genoeg te zien. Foto’s van prostituees, een wandschildering, kreten zoals ‘My body is my business!’ en boeken. Normaal worden er presentaties gehouden, voor studenten of geïnteresseerde toeristen. Die komen overal vandaan, tot in Amerika toe. Nu is het leeg. Het pand is gevestigd tegenover een kerk. Emma: ‘We weten niet wie hier eerder was, wij of zij. Lang geleden, toen hier er veel schepen aanmeerden in de haven, waren wij er al. Zoals je ziet, is de kerk ook heel oud.’ …


Image for post
Image for post
Tekst: Anna Weirath, Duke Guijt. Foto: Ilja Keizer

Milou Deelen, 25 jaar, is in de media doorgebroken met haar filmpje over ‘slutshaming’. Daarna zijn de klussen langzaamaan binnengerold en is ze ondertussen al ruim drie jaar werkzaam in de journalistiek. Ze heeft een unieke kijk op haar beroep: ze is feminist, activist én journalist, en vindt dat dat prima samen kan.

Hoe schrijf je nou een écht impactvol verhaal?

‘’Ik luister naar verhalen in mijn omgeving, ik lees veel, en ik praat veel met mensen. Als ik dan iets tegenkom waarvan ik denk ‘wow, dit is bijzonder, dit wist ik niet,’ dan besluit ik om er een verhaal over te maken. …


Image for post
Image for post
(Foto: Thije Jansen)

Het is dinsdagochtend, de 2de jaars studenten melden zich in de collegezaal voor het eerste college, wat om kwart voor 9 ochtends zal beginnen. Echter zijn er al een aantal studenten, die al in de zaal aanwezig zijn. Waarvan een student, die achter de piano rustig muziek zit te spelen, helemaal in zijn element. Het is Hertog Guijt (21), geboren in Amsterdam, die op de Christelijke Hogeschool Ede, de opleiding Journalistiek volgt.

Duke werd in Amsterdam, maar op zijn tweede verhuisde hij al naar Almere. Hij groeide dus niet op in de hoofdstad. Jaren kwam later terug in de stad, om aan de Filmacademie te gaan studeren, zij het dat daarvoor ook minder kreeg in Rotterdam en Hilversum. Toch heeft hij een positief gevoel over onze hoofdstad. '' Ik vind Amsterdam wel een hele mooie stad, en het soort mensen wat er rondloopt. En de verschillende talen, die je om je heen hoort, ik vind het wel een enorm inspirerende omgeving. Meer dan bijvoorbeeld Eindhoven of Amersfoort. …


Image for post
Image for post
Beeld: Hendrina de Graaf

Door: Hendrina de Graaf

Hij is niet religieus, maar ook geen atheïst. Hij heeft misschien een hartkwaal, maar misschien ook niet. Hij heeft geen idee wat zijn levensdoel is, maar vindt het ook geen punt als zijn leven vandaag afgelopen is. Rake uitspraken zijn niet zo aan hem besteed. Dat zegt hij niet alleen, dat blijkt ook uit zijn antwoorden. Veel nuances, weinig harde uitspraken of feitelijke conclusies. Zijn antwoorden zijn aarzelend, op het irritante af. In gesprek met Robert van Loon (23) uit Ede.

We zitten in de grote kerkzaal van de Vrije Evangelische Gemeente in Bennekom. De temperatuur is tegen klappertanden aan. Onze stoelen staan recht tegenover elkaar. Tussen ons in een tafel die voldoende afstand waarborgt. Robert draait af en toe een kwartslag op zijn stoel en kijkt dan peinzend in de verte. Pelt een mandarijntje en drinkt wat water. Publiek is er ook; klasgenoten van Robert blikken mee als hij ons een kijkje in zijn hart gunt. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store